Jak przebiega wesele, czyli główne punkty Waszej uroczystości.

Jak przebiega wesele, czyli główne punkty Waszej uroczystości.

Dość często podczas wstępnego spotkania z Parami Młodymi pada pytanie jak prowadzę wesele, jaki jest jego przebieg? Scenariusz rzecz jasna nigdy nie jest sztywny i albo ulegnie modyfikacji wcześniej, za sprawą życzeń nowożeńców, albo po prostu sytuacja już w trakcie wesela będzie tego wymagała.

Nie mniej z dużym prawdopodobieństwem można już teraz określić przebieg uroczystości wg. niżej wymienionych punktów:

  1. Przywitanie Pary Młodej w lokalu (sali, restauracji):

W większości przypadków lokal organizuje przywitanie chlebem i solą, w tym czasie jako  DJ zapewniam podkład muzyczny np. Marsz Mendelssohn’a. Najczęściej goście sami zaczynają składać życzenia i wręczają prezenty. Po tym wraz z obsługą lokalu zachęcamy do wzięcia w dłoń kieliszków szampana.

Po życzeniach następuje słowne przywitanie gości i Pary Młodej oraz wspólne odśpiewanie „100 lat”. Po toaście Młodzi rzucają za siebie kieliszki na szczęście, a gości zapraszamy do stołów.

  • Pierwszy taniec:

Po pierwszym posiłku i chwili odpoczynku zapraszam Parę Młodą do pierwszego tańca, gości natomiast do stworzenia wspólnego, dużego koła. Po gromkich brawach zachęcam wszystkich do przyłączenia się w tanecznym kroku z Parą, przez kolejne 2-3 piosenki.

  • Bloki muzyczne:

W zależności od aktywności gości następują kolejne bloki taneczne, podzielone mniej więcej na 20-30 minutowe fragmenty. Przerwy, jeśli nie mamy w tym czasie kolejnego posiłku, bądź jakiegoś wydarzenia – maksymalnie 10-15 min.

Ten etap wesela często uzgadniam z obsługą lokalu, np. w przypadku podania dań słodkich czy kawy przerwę wydłużamy do czasu spokojnego zjedzenia przez gości.

  • Zabawy taneczne:

W zależności od rozwoju sytuacji na parkiecie, co jakiś czas wplatam różne zabawy taneczne, jak np. „kaczuszki”, „pociąg”, „Grek Zorba”, taniec „Macarena” i inne.

Ogólny trend muzyczny na danym weselu określam wcześniej, podczas uzgodnień z Parą Młodą. Ustalamy utwory na I taniec, podziękowanie dla rodziców itp. Jeśli są takowe życzenia, przyjmuję listę ulubionych kawałków (do ok. 10 pozycji). Nie podejmuję się grania na uroczystościach, gdzie otrzymuję gotową playlistę. Owszem, mogę działać na zasadzie wynajmu sprzętu, jego obsługi, bez udziału w przebiegu zabawy.

  • Tort, udziec (inne atrakcje tego typu):

Powyższe realizuję w zależności od ustalonych godzin podania między PM, a obsługą lokalu. Każda tego typu atrakcja poprzedzona jest dyskretnym, słownym poinformowaniem gości, by w najbliższym czasie nie opuszczali sali, czy też na nią powrócili. Moment wniesienia tortu sygnalizowany jest stosownymi muzycznymi fanfarami.

  • Podziękowania dla rodziców:

Jeśli Para Młoda sobie zażyczy organizuję podziękowanie dla rodziców. Scenariusz tej podniosłej chwili ustalamy przed weselem (piosenka, prezenty, ewentualne przemówienie). Najczęściej proszę Rodziców na środek sali, a Młodych o słowne podziękowanie i wręczenie upominków. W tym też czasie goście proszeni są o stworzenie dużego koła w rytm stosownego utworu muzycznego.

  • Oczepiny:

Nie preferuję zabaw sprośnych, uwłaczających i innych mogących wywołać niezadowolenie gości. Scenariusz w głównych punktach ustalony jest wcześniej z Parą Młodą. Zazwyczaj realizuję:

– “test zgodności” dla PM;

– rzut welonem (kwiatami itp. ) przez Panią Młodą celem wyłonienia panny, która niebawem zawrze związek małżeński;

– analogiczny rzut muszą itp. przez Pana Młodego;

– taniec dla nowej Pary Młodej, bez sugestii typu „gorzko, gorzko” itp.

– inne zabawy, np. “gorące krzesła”, “ZOO”, “taniec z figurami”, Taniec weselny inaczej – dyscypliny sportowe itp.

Powyższy scenariusz jest tylko projektem, zarysem, który oczywiście możemy stosownie zmodyfikować. Jeśli mają Państwo jakieś własne pomysły, to wszystko będziemy omawiać przed Waszym weselem. Serdecznie zapraszam do współpracy, DJ Raf

Previous PostNextNext Post